Różne rodzaje silosów

mieszalnie pasz

Jednym z najlepszych sposobów na przechowywanie zboża oraz paszy jest przechowywanie ziaren w silosach. Silosy zbożowe to obiekty wolno stojące. Dlatego do ich wybudowania będziemy potrzebować dodatkowej przestrzeni. Także podłoże powinno być jak najbardziej stabilne. Jednak jest to często jedyne rozwiązanie do tego, aby przechowywać materiały sypkie, ciecze oraz pyły.

Mieszalnie pasz – co to?

Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów można podzielić mieszalnie pasz oraz silosy na różne rodzaje. Pierwszym są silosy pionowe. Są to silosy, które są silosami stacjonarnymi. Mogą one mieć jedną lub wiele komór. Silosy te mogą być smukłe lub krępe. Mogą być również monolityczne i modułowe. Drugim rodzajem silosów są silosy poziome. Mogą to być silosy mobilne czy też stacjonarne. Mogą one mieć podwozie jezdne.mieszalnie pasz Mogą stanowić one także mobilną stację załadunkową. Są także specjalistyczne silosy, które służą do tego, aby przechowywać w nich konkretne materiały. Pierwszym typem takich silosów są z pewnością silosy do przechowywania biomasy energetycznej. Są one przystosowane do tego, aby przechowywać w nich takie materiały jak trociny, trawa, pellety. Drugi typ silosów to te, w których można przechowywać różnego rodzaju kruszywa oraz surowce mineralne. Tutaj z pewnością można wymienić kruszywa, cement, zaprawy, wapno, farby, a nawet rudy metali czy talk. Są także specjalne silosy, w których można przechowywać tworzywa sztuczne oraz na przykład produktów przemysłowych i odpadów. Można na przykład trzymać w nich różnego rodzaju granulaty, gumę, kauczuk, odpady produkcyjne, pigmenty, a nawet nawozy. Osoby, które potrzebują przechowywać w dużych ilościach substancje płynne. Są specjalne silosy, w których można przechowywać substancje płynne. Najczęściej przechowuje się w takich zbiornikach płyny techniczne, substancje ropopochodne oraz oleje spożywcze. Można także w specjalnych silosach przechowywać żywność oraz płody rolne. Mają one płaskie dna. Jednak mają wewnętrzne leje, tak aby lepiej było je opróżniać. W takich silosach można przechowywać nawet czekoladę.