Proces oczyszczania zamknięty w obrębie jednego urządzenia

Nie tak dawno temu na polskim rynku pojawiła się możliwość montażu biologicznej oczyszczalni ścieków. Nie należy mylić tej oczyszczalni z oczyszczalnią tradycyjną. Otóż różnica polega na tym, że w oczyszczalni biologicznej cały proces zamknięty jest w obrębie urządzenia.

Oczyszczanie z osadem czynnym i złożem biologicznym

biologiczne oczyszczalnie ścieków wielkopolskieNie dochodzi tutaj do wydostawania się oczyszczonych nieczystości do gruntu jak to jest w przypadku oczyszczalni drenażowej (czyli tej tradycyjnej). Można więc śmiało powiedzieć, że oczyszczalnia biologiczna jest zdecydowanie bardziej ekologiczna, bo w żaden sposób nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. W oczyszczalniach tradycyjnych oprócz osadnika potrzebny jest jeszcze cały system drenażowy. Zachodzi tam proces rozsączania. Zdecydowanie bardziej efektywne są pod tym względem oczyszczalnie biologiczne. Takie biologiczne oczyszczalnie ścieków wielkopolskie dają oczyszczoną wodę, którą można później spokojnie wykorzystać. Oczyszczona woda nadaje się idealnie do podlewania roślin, trawnika. Wodę z oczyszczalni biologicznej można bez żadnego problemu odprowadzić do rowu melioracyjnego, do wód powierzchniowych. Nie jest to woda, która stanowiłaby jakiekolwiek zagrożenie. Możliwe jest też uwalnianie oczyszczonej wody bezpośrednio do gruntu. Stosuje się w tym celu zwykłą, prostą studnię chłonną. Obecnie w Polsce można zlecić montaż oczyszczalni hybrydowej. Jest to nowoczesna oczyszczalnia, która łączy w sobie aż dwa systemy oczyszczania.

Pierwszą metodą oczyszczania jest oczywiście ta z osadem czynnym. Z kolei druga metoda polega na zastosowaniu złoża biologicznego. Takie złoże stanowi idealne podłoże do rozwoju bakterii tlenowych oraz beztlenowych. Bakterie te są bardzo ważne, ponieważ to one biorą udział w oczyszczaniu ścieków w oczyszczalni biologicznej.