Normy krajowe i europejskie dotyczące transportu zwierząt

Każdy hodowca zwierząt gospodarskich wie o tym, że warunki ich przewozu regulowane są wieloma normami prawnymi. I wcale nie chodzi tutaj tylko o nasze krajowe rozporządzenia. Polska w tej kwestii podlega prawu Unii Europejskiej – normy unijne są wyższe w hierarchii niż normy krajowe.

Przewożenie zwierząt w jak najmniej stresujących warunkach

przewóz zwierząt polska anglia polskaJest kilka rozporządzeń unijnych, które mówią o tym, jakie warunki musi spełnić transport dla zwierząt. Jeśli zwierzęta transportowane są na duże odległości jak np. do Wielkiej Brytanii, muszą mieć one zapewnione odpoczynek w czasie transportu. Transport zawsze jest dla zwierząt dużym stresem. Najgorzej znoszą transport kury (tutaj upadki w czasie transportu są dość duże) oraz konie (czasami zdarza się zejście konia w wyniku zawału serca – dotyczy to głównie młodych koni, które pierwszy raz są transportowane). Polska transportuje na europejski rynek takie zwierzęta gospodarskie jak kury, gęsi, kaczki, świnie, krowy oraz konie. Taki przewóz zwierząt polska anglia polska powinien odbywać się w odpowiednich warunkach – każde zwierzę musi mieć zagwarantowane miejsce, by móc się położyć. Oprócz tego zwierzęta muszą mieć dostęp do wody przez cały czas transportu. W czasie przewozu należy organizować postoje dla zwierząt – na karmienie zwierząt oraz odpoczynek. Szczególnie ważny jest tu odpoczynek – zależnie od gatunku zwierzęta co kilka godzin powinny odpoczywać.

Transport jest dla nich bardzo męczący, a odpoczynek redukuje stres. Najczęściej zwierzęta przewożone są specjalnymi samochodami z przyczepkami. Zwierzęta przewozi się w ciemności, by zminimalizować stres związany z przejazdem. Zwierzęta, które padną w czasie transportu, należy jak najszybciej zutylizować (nie można przewozić martwych zwierząt z żywymi). Przestrzeganie tych reguł jest niezwykle istotne.