Których długów nie trzeba spłacać?

dług

 

Różnego rodzaju firmy windykacyjne bardzo często wykorzystują niewiedzę dłużników. Często niestety się zdarza, że osoby posiadające jakieś zadłużenia wobec banków czy innych instytucji nie wiedzą dokładnie, jakie prawa im przysługują. Jednym z tych praw, o których wiedzieć warto, a który ponadto może znacznie ułatwić życie jest odwołanie się od nakazu spłaty, jeśli dług jest przedawniony.

Jak się odwołać od nakazu spłaty?

długPrzede wszystkim warto wiedzieć o tym, że niektóre długi ulegają przedawnieniu. Po jakimś czasie dłużnik nie ma już obowiązku spłaty jakichś zaległości. Różnych długów, różnego pochodzenia dotyczą różne terminy. Czasami, np.w  przypadku umów telekomunikacyjnych okres ten wynosi 3 lata, w innych przypadkach może być to nawet 10 lat. Każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie. Kiedy do domu dłużnika trafi zatem nakaz zapłaty, zanim pójdzie się do banki u wykona przelew, warto nie panikować, a zamiast tego sprawdzić wszystkie terminy. Wobec takiego nakazu należy wystosować sprzeciw. Niezwykle istotne jest jednak, aby był to terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty, bowiem tylko taki może być skuteczny. Na nakazie spłaty zawsze wyraźnie jest napisane, jaki termin an sprzeciw przysługuje dłużnikowi. Może być to np. 14 dni. Czasami można złożyć sprzeciw z innego powodu niż przedawnienie długu. Może się zdarzyć, że trafi do nas nakaz zapłaty, a nigdy nie braliśmy żadnych kredytów czy pożyczek. Nie powinno się bezmyślnie i bezrefleksyjnie godzić na wszystkie takie nakazy.

Zachowanie odpowiedniego terminu na sprzeciw od nakazu zapłaty jest niebywale istotne. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, to nawet jeśli sprzeciw jest zasadny, zostanie on z góry odrzucony, co nie jest przecież na korzyść żadnego dłużnika.