Kto ponosi koszty windykacji?

koszty windykacji ponosi dłużnik

Będąc właścicielem kancelarii prawniczej, możemy mieć okresowe problemy w ilości klientów, ponieważ nie zawsze ktoś potrzebuje pomocy prawniczej lub w pozyskaniu danego klienta uprzedziła nas konkurencja. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad rozszerzeniem działalności.

Koszty windykacji ponosi dłużnik

Rozsądnym kierunkiem w przypadku kancelarii prawniczej jest zajęcie się dochodzeniem odszkodowań i windykacją wierzytelności. Dla wielu mecenasów jest to strzał w dziesiątkę, gdyż posiadana przez nich wiedza w kwestiach prawnych, a także doświadczenie w sporach z sali sądowej może zaprocentować w tej branży. Koszty windykacji ponosi dłużnik. Firmy windykacyjne zatrudniane są najczęściej przez banki, które miewają problemy z klientami, którzy chyba nie bardzo rozumieją, że w przypadku wzięcia kredytu trzeba go następnie spłacić. Odzyskiwanie długów to wkoszty windykacji ponosi dłużnik pierwszej fazie windykacja miękka, polegająca na monitach telefonicznych lub listownych. Kolejnym etapem mogą być spotkania osobiste i mediacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Kiedy wyspecjalizowane w odzyskiwaniu długów działy w przedsiębiorstwach zawodzą swoją rolę zaczynają odgrywać windykatorzy. Początkowo stosują oni metody podobne jak wierzyciele, czy stosują windykację miękką – upomnienia, monity – od tego się zaczyna. Następnie sprawa rejestrowana jest w jednym z biur zajmujących się rejestracją dłużników czyli na przykład Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowy rejestr długów czy Rejestr dłużników ERIF, gdzie informacja o zadłużeniach pozostaje nawet parę lat po spłaceniu. Później będzie już tylko gorzej kiedy sprawa przejdzie do windykacji twardej, która często wiąże się z przymusową utratą majątku, który następnie zostaje zlicytowany na rzecz pokrycia należności. Jednak są to skrajne przypadki, mające najczęściej miejsce w przypadku wysokich kwot należności i konsekwentnego unikania ich spłacania.