Jak szkodzą gazy?

komora solna

Cząstki metali, drobnoustroje, drożdże czy chorobotwórcze bakterie mogą być obecne w szkodliwych gazach powstających przy obróbce metali skrawaniem. Jest to powszechne zagrożenie pracowników zatrudnionych w firmach zajmujących się tym typem działalności. Kaszel, podrażnienie gardła czy skóry, ucisk w klatce piersiowej, nudności i wymioty to tylko kilka z możliwych dolegliwości dotykających pracowników takich przedsiębiorstw.

Komora solna – co to jest?

Aby tego uniknąć, stosuje się w trosce o zdrowie pracowników na przykład separator mgły olejowej, który skutecznie pomaga usunąć z zamkniętych przestrzeni szkodliwe opary. Trzeba jednak pamiętać że sprzęt tego typu nie może być stosowany do wysysania substancji żrących oraz substancji, które w połączeniukomora solna z powietrzem mogą tworzyć mieszanki wybuchowe, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia. Innym urządzeniem, które również pomaga usuwać szkodliwe zanieczyszczenia powietrza jest pompa próżniowa. Wyróżniamy kilka typów pomp: jonowe, molekularne, objętościowe, strumieniowe, kondensacyjne, adsorpcyjne i inne oraz coś co nazywamy komora solna. Każdy z nich różni się sposobem działania jednak wszystkie wykorzystują zjawisko podciśnienia. Do zachowania odpowiedniej skuteczności takich urządzeń konieczna jest regularna wymiana części eksploatacyjnych takich jak łopatki grafitowe czy łopatki kompozytowe. Aby wiedzieć że dana łopatka grafitowa jest dobra musimy zwrócić uwagę na takie aspekty jak ścieralność, odporność na gwałtowne zmiany temperatur, dobre przewodnictwo ciepła oraz wysoką odpornością termiczną i chemiczną.