Gdzie starać się o dotacje?

 

Dzięki funduszom z Unii Europejskiej, stać nas na dużo więcej. Zarówno jako Polskę, jak i mówiąc za statystycznego jej obywatela. Miasta mogą być modernizowane, a obywatele mogą starać się o uczestnictwo w różnego rodzaju projektach, których celem jest uzyskanie unijnych dotacji. 

Unijne dotowanie w kujawsko – pomorskim

dotacje kujawsko pomorskieUnia Europejska zdecydowanie nie ma węża w kieszeni. Co ma, tym się dzieli z krajami członkowskimi. Nie inaczej jest w przypadku Polski, która na wejściu do Unii skorzystała najbardziej. Dzięki dotacjom podniósł się poziom usług oraz świadczeń, na korzystnych warunkach inwestują u nas europejscy  światowi potentaci. Jesteśmy importerami i eksporterami, w dodatku jednymi z większych. Gdyby nie dotacje kujawsko pomorskie byłoby znacznie uboższe. Jednak jest inaczej, nasze województwo dostaje naprawdę sporą część funduszy unijnych. Realizowane tutaj są różnego rodzaju projekty, w ramach których możliwe jest uzyskanie dużych dotacji. Niejednokrotnie jest do podziału suma klikudziesięciu lub kilkuset tysięcy euro. Trzeba przyznać, że te zawrotne sumy przemawiają do wyobraźni. Stąd też bardzo duże zainteresowanie  unijnymi dotacjami w kujawsko – pomorskim. Jeżeli chcemy wiedzieć, jakie projekty są realizowane na obszarze naszego województwa, najlepiej skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim lub Urzędem Gminy. Projekty realizowane w ramach funduszy unijnych są bardzo dobrze zarządzane i na każdym z jego etapów, urzędnicy służą doradztwem oraz rzetelną pomocą w wypełnianiu dokumentów.

Unia Europejska to wspólnota. Wspólnota wartości, ale także finansów. Wszyscy płacą i wszyscy zyskują. Niekoniecznie po równo, jednak każdy jest zadowolony. A ostatecznym celem jest dobrobyt każdego, statystycznego obywatela Unii Europejskiej.