Czym są systemy absorpcyjne

Szukanie sposobów na zahamowanie efektu cieplarnianego jest teraz bardzo wysokim priorytetem dla państw. Chcąc chronić warstwę ozonową coraz częściej wykorzystuje się urządzenia absorpcyjne. Coraz nowe dyrektywy ograniczające niekorzystnych dla środowiska czynników oraz niskie koszty eksploatacyjne tych urządzeń wpływa na ich popularność i szerokie zastosowanie.

Zastosowanie systemów absorpcyjnych

systemy absorpcyjnePosiadanie ciepła odpadowego, geotermalnego czy pochodzącego z wszelkich instalacji słonecznych to przesłanki do wykorzystania systemów absorpcyjnych. Zastosowanie ich wraz z innymi systemami na przykład energii elektrycznej gdzie oprócz wytwarzania ciepła do grzania oraz chłodu do klimatyzacji podnosi ich efektowność. Systemu absorpcyjne konstruowane są od 35 kW do 20 MW mocy chłodniczych Taka duża rozpiętość możliwa jest poprzez zastosowanie w tych urządzeniach układów: woda – amoniak (najbardziej popularny gdyż ma duży zakres temperaturowy zarówno dodatki jak i ujemny), woda – bromek litu (idealnie sprawdza się przy mniejszych zakresach ciśnień, amoniak – chlorek wapnia, woda – chlorek litu, alkohol metylowy – chlorek litu. Systemy absorpcyjne rozróżnia się w zależności na ilość obiegów krążenia roztworu, ilość aparatów do uzyskania pary wodnej oraz na rodzaj zasilania – para lub inna gorąca ciecz (zasilanie pośrednie), gazem czy paliwami kopalnymi (zasilanie bezpośrednie).

Wśród wielu zalet systemów absorpcyjnych do najważniejszych zalicza się prostą budowę, tanią eksploatację, niski poziom hałasu oraz wibracji, możliwość stosowania związków nie zawierających freonu, znikome zużycie energii elektrycznej. Brak części ruchomych powoduje, że urządzenia są niezawodne, pewne i posiadają dłuższą żywotność porównując je do innych podobnych systemów sprężarkowych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi