Czym jest przedszkole?

Przedszkole bydgoszcz

Każdy z nas kiedyś uczęszczał do tego miejsca. Było to miejsce zabaw z rówieśnikami, nauki podstawowych rzeczy a także spożywania posiłków. Mowa oczywiście o przedszkolu.

Kilka słów o przedszkolu

Przedszkole bydgoszczW niniejszym artykule pragnę państwu przedstawić czym jest przedszkole w Bydgoszczy i czym się zajmuje. Przedszkole Bydgoszcz jest miejscem pobytu dziecka. Instytucja ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3lat (dla młodszych są prowadzone żłobki) aż do pójścia do szkoły w wieku 6 lat (jeszcze nie tak dawno w wieku 7 lat). Przedszkole w Bydgoszczy musi przestrzegać postawionych przed nim celów i zadań. Cele i zadania reguluje ustawa o systemie oświaty. Zadaniami przedszkola są między innymi: kształtowanie umiejętności społecznych w taki sposób aby dziecko było w stanie poprawnie porozumiewać się z dorosłymi oraz innymi dziećmi; wyrobienie w dziecku nawyków higienicznych (aby dbało o swoją higienę) oraz kulturę a także, aby potrafiło się sobą samo zająć; sprawienie aby dziecko po skończonej zabawie zostawiało po sobie porządek; dbanie o poprawną mowę oraz inne czynności intelektualne a także dbanie o poprawne wychowanie zdrowotne i kształtowanie w dziecku sprawności fizycznej. Kolejnymi zadaniami, które są postawione przed tego typu placówką to: wyrobienie w dziecku dbałości o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych osób, wychowanie dziecka za pomocą sztuki (mam tu na myśli wychowanie muzyczne, artystyczne i plastyczne), sprawianie aby dziecko zaczęło interesować się aspektami technicznymi (poprzez zabawy konstrukcyjne) a także kształtowanie w dziecku jak ważna jest rodzina i kraj.

To oczywiście nie wszystkie zadania jaki przedszkole musi wykonać. Jest ich o wiele więcej jednakże wybrałem te najważniejsze. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł spowoduje, że będą państwo wiedzieli czym jest przedszkole i czym się tej podmiot zajmuje.