Normy krajowe i europejskie dotyczące transportu zwierząt

Każdy hodowca zwierząt gospodarskich wie o tym, że warunki ich przewozu regulowane są wieloma normami prawnymi. I wcale nie chodzi tutaj tylko o nasze krajowe rozporządzenia. Polska w tej kwestii podlega prawu Unii Europejskiej – normy unijne są wyższe w hierarchii niż normy krajowe. Przewożenie zwierząt w jak najmniej stresujących warunkach Jest kilka rozporządzeń unijnych, […]