Prawo

Przestrzeganie ochrony danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane właściwie przez każde przedsiębiorstwo. Przetwarzamy dane naszych pracowników, klientów, potencjalnych kandydatów na pracowników. Z tego też względu powinniśmy w naszej firmie wdrożyć odpowiednie rozwiązania zapewniające nam bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania wszystkich danych wrażliwych, które stanowią cenną wartość dla każdej osoby i …

Przestrzeganie ochrony danych osobowych Read More »